Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia, lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego, od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r., wynosi miesięcznie:

 • 89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 129,00 zł dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego, od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r., wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.

Osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
ZESTAWIENIE DODATKÓW

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka (art. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 114 z późn. zm.).

 • Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi taktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 • Dodatek ten wypłaca się uprawnionym osobom do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.
 • Dodatek jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym w wysokości 1000,00 zł.
 • W sytuacji urodzenia podczas jednego porodu (lub w przypadku przysposobienia) więcej niż jednego dziecka, dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art. 10 cytowanej ustawy).

 • Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego opieką uprawnionemu do urlopu wychowawczego.
 • Świadczenie to jest wypłacane w wysokości 400,00 zł miesięcznie.
 • Dodatek ten przysługuje nie dłużej niż przez okres:
  • 24 miesięcy kalendarzowych;
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 11a cytowanej ustawy).

 • Dodatek przysługuje:
  • osobie samotnie wychowującej dziecko matce lub ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
   • drugi z rodziców dziecka nie żyje, – ojciec dziecka jest nieznany,
   • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 • Świadczenie przysługuje w wysokości 185,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci.
 • W przypadku samotnego wychowywania dziecka, które ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny stopień niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (art. 12a cytowanej ustawy).

 • Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 • Dodatek przysługuje w wysokości 90.00 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art. 13 cytowanej ustawy).

 • Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.
 • Dodatek przysługuje:
  • na niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia,
  • na dziecko niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w wieku powyżej 16 lat do ukończenia 24 lat.
 • Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
  • 80.00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 100.00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (art. 14 cytowanej ustawy).

 • Dodatek przysługuje raz w roku na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego jak również rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Dodatek jest wypłacany w wysokości 100.00 zł na dziecko, które rozpoczęło naukę w szkole lub roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 15 cytowanej ustawy).

 • Dodatek przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, przeznaczony jest dla:
  • uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkole ponadgimnazjalnej lub szkle artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
  • a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 • Dodatek przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, przeznaczony jest dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych, a także szkól artystycznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki.
 • Miesięczna wysokość dodatku na dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się szkoła wynosi, 105,00 zł, a na dziecko dojeżdżające z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wynosi 63,00 zł.

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

 • poniedziałek 7:30 - 15:30
 • wtorek 7:30 - 15:30
 • środa 7:30 - 15:30
 • czwartek 10:00 - 18:00
 • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny