Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2024

Utworzono dnia 06.11.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy planuje przystąpić w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, za uprzednią zgodą gminy (limit 240 godzin w ciągu roku).

Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie
  o niepełnosprawności lub:
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi :
 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 • Orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art.. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI OPIEKUNA WYTCHNIENIOWEGO NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI

W związku z koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie prosimy osoby chętne do skorzystania z tej formy wsparcia o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy do dnia 13 listopada 2023 r.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia można uzyskać:

– telefonicznie pod numerem tel. 18 333 50 66

– osobiście: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy, 34-606 Łukowica 286

Zadanie publiczne będzie współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej informacji o Programie można znaleźć tutaj - link
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

 • poniedziałek 7:30 - 15:30
 • wtorek 7:30 - 15:30
 • środa 7:30 - 15:30
 • czwartek 10:00 - 18:00
 • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 112

W poprzednim tygodniu: 110

W tym miesiącu: 380

W poprzednim miesiącu: 627

Wszystkich: 45623