Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Utworzono dnia 26.01.2024

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Logotyp z logiem Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową, polską flagą biało-czerwoną i napisem Rzeczpospolita Polska, flagą Unii Europejskiej i opisem Dofinansowane przez Unię Europejską

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 roku.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1 823,60 zł,
  • w przypadku rodziny - 1 410,00 zł na osobę w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy będzie kwalifikował osoby spełniające powyższe warunki i wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu FEPŻ. Osoby zainteresowane, mogą zgłaszać się do Pracownika socjalnego rejonu, celem wypełnienia skierowania w godzinach pracy Ośrodka.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, można uzyskać pod adresem:https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027  lub adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-instytucji-zarzadzajacej oraz osobiście u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy lub telefonicznie pod numerem telefonów 18 333 50 66.

Informacje o sposobie, miejscu i terminach wydawania żywności będą przekazywane na bieżąco na stronie internetowej GOPS.

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

  • poniedziałek 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 10:00 - 18:00
  • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 9

W poprzednim tygodniu: 181

W tym miesiącu: 344

W poprzednim miesiącu: 540

Wszystkich: 44960