Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej


Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.
Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Wartość dofinansowania w roku 2021 wynosi 103 896,00 zł.

 

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.2 umowy nr 86/OPS/2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Łukowica.

 

Dotacje z lat ubiegłych:
rok 2020: 112 570 zł ,
rok 2019: 114 509 zł,
rok 2018: 114 509 zł,
rok 2017: 143 136 zł,
rok 2016: 124 859 zł.

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

  • poniedziałek 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 10:00 - 18:00
  • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny