Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Rozwój pomocy społecznej"

 

 

Dotacja z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Łukowica środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 35.848,00  zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

 

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Łukowica – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze: II podniesienie jakości  działalności Ośrodka poprzez poradnictwo psychologiczne i prawne dla osó będących w kryzysie oraz w obszarze IV podniesienie jakości  działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych  - poprzez organizację konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka.

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

  • poniedziałek 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 10:00 - 18:00
  • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny