Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

                fdde

 

PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” - edycja 2024 – finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

     

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy, 34-606 Łukowica informuje, że przystąpił do realizacji Programu “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” - finansowanego ze środków  FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

 

NAZWA PROGRAMU:

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Wartość otrzymanego dofinansowania: 128 562,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 128 562,00 zł

Czas realizacji Programu: rok 2024

Data podpisania umowy: luty 2024

 

CEL PROGRAMU:

Celem Programu  jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 

ADRESACI PROGRAMU:

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień dziecka opiekuna. Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

 

REALIZACJA PROGRAMU:

Na terenie Gminy Łukowica pomocą w formie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością   objętych zostanie 6 osób, u których realizowane będzie wsparcie w łącznym wymiarze 2 502 godzin przyznanych do końca 2024r.

Szczegółowych informacji dotyczących programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowicy.

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

  • poniedziałek 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 10:00 - 18:00
  • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny