Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki dla pracowników socjalnych 2023

 

W ramach Umowy  Nr 581/OPS/2023 podpisanej w dniu 30.10.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pana Rafał Filo a Gminą Łukowica w imieniu której, działa Wójt Gminy Łukowica Pan Bogdan Łuczkowski z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Łukowica została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta  wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki.

Celem dotacji jest wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust.1 pkt.18 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.

Planowany całkowity koszt zadania:  26 148,82 zł z czego dotacja wynosi:

Dotacja – 14 307,00 zł

Wkł. własny – 11 841,82 zł

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

  • poniedziałek 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 10:00 - 18:00
  • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny