Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Posiłek w szkole i w domu"


Gmina Łukowica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Świadczenie pieniężne finansowane jest do 80% ze środków z budżetu państwa, 20% stanowią natomiast środki gminne.

Zgodnie z umową nr 1/2021 zawartą pomiędzy gminą Łukowica, a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 150 291 zł Gmina Łukowica przeznaczyła zaś na realizację ww. zadania: 39 709 zł . Prognozowany całkowity koszt zadania wynosi zatem: 190 000 zł .

 

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.9 umowy nr 1/2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Łukowica.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” był realizowany przez Gminę Łukowica również w latach 2019 i 2020. Całkowity koszt realizacji Programu w 2020 r. wyniósł 327 231,00  zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę zł 67 231,00 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego to 260 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji Programu w 2019 r. wyniósł 296 164,78 zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 63 164,78 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego to 233 000,00 zł.

W latach 2014-2018 realizowano program  wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Informacje o ww. programach oraz dotacjach były przekazywane bezpośrednio do klientów, przedstawicieli samorządu gminnego,  w tym do dyrektorów placówek oświatowych.

 

 

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

  • poniedziałek 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 10:00 - 18:00
  • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny