Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROGRAM ASYSTENT RODZINY

 

PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2023

Wojewoda przyznał Gminie Łukowica środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 11.008,27 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiem złotych 27/100), z tego:

  1. 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, tj. 22 listopada 2023 roku,
  2. 9.008,27 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiem złotych 27/100) na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Celem dofinansowania jest pomoc  w realizacji zadań wykonywanych  przez asystentów  rodziny, w tym również  realizacji przez asystenta rodziny  wsparcia, o  którym mowa  w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet  w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

DOFINANSOWANIE   11 008,27  zł

Całkowita wartość zadania: 14 408,26 zł

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

  • poniedziałek 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 10:00 - 18:00
  • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny