Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Opieka Wytchnieniowa

fdde

PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA ,,  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy  informuje, że przystąpił do realizacji  Programu ,, Opieka wytchnieniowa ,, dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024  finansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

 NAZWA PROGRAMU : ,, Opieka wytchnieniowa ,, dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 Wartość otrzymanego dofinansowania :  110 160,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  110 160,00 zł

Czas realizacji Programu : 2024 r.

Data podpisania umowy: marzec 2024

 Cele Programu

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności , lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniem niepełnosprawności  / zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

 Realizacja Programu

 Na terenie Gminy Łukowica wsparciem w formie opieki wytchnieniowej zostanie objętych 10 osób,  u których realizowane będzie wsparcie w łącznej wymiarze 2160 godzin  przyznanych do końca 2024 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 333 50 66

lub pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

  • poniedziałek 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 10:00 - 18:00
  • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny