Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 2024 ROK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy otrzymał dofinansowanie ze środków od Wojewody w formie dotacji celowej w wysokości 130 322,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 ­- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art.17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Jest ona również przekazana na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznania potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2023.

Wartość dofinasowania : 130 322,00 zł

Wartość całego dofinansowania na utrzymanie ośrodka: 99 793,00 zł

Wartość całego dofinansowania na kontynuacje projektu: 30 529,00 zł

Nasza placówka

 

Budynek GOPS Łukowica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-606 Łukowica 286

  • poniedziałek 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 10:00 - 18:00
  • piątek 7:30 - 15:30

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny